Företaget

CMI smide har från början av 80-talet arbetat med stålkonstruktioner och byggnadssmide men sedan början av 90-talet inriktat oss mer på traditionellt smide och restaureringsarbete.

Största delen av vår tillverkning består numera av trappor, räcken, grindar Inbrottsgaller, konstsmide m.m. som vi designar / konstruerar i samråd med kunder och arkitekter.

Bland våra kunder och slutanvändare märks allt från byggföretag, statliga verk och privatpersoner.

 

Donationsträd hos Ronald McDonald's hus i Göteborg.
Trädet har smidits ut i 5mm stålplåt och på grenarna hänger mässinglöv med alla donatorer som skänkt 25000:- eller mer.