Välkommen till cmismide.se
” Vi smider det mesta för de flesta ”


Smide är en konst med anor.

I Scandinavien har man smidit bruksföremål i över 2000 år.
De äldsta fynden är daterade till 5000 f.kr.

"Vi har inte varit med från början men tillräckligt länge
för att ha fått ett brett kunnande"